Denna webbplats är enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Erytemet kan reduceras inom 30 minuter och den kan vara i upp till 12 timmar

läs mer

Erytemet kan reduceras inom 30 minuter och den kan vara i upp till 12 timmar

läs mer

Så här fungerar det

Så här fungerar det

MIRVASO® (brimonidin) 3 mg/g gel lindrar erytem i ansiktet genom direkt sammandragning av ytliga perifera blodkärl1,2

Läs mer om MIRVASO® verkningsmekanism

Effekt

Effekt

I kliniska prövningar minskade MIRVASO® erytem i ansiktet vid rosacea på så kort tid som 30 minuter hos vissa patienter och effekt kvarstod i upp till 12 timmar, jämfört med kontroll i form av enbart vehikelgel (p<0,001)1

Läs mer om MIRVASO® kliniska data

Tolerabilitet

Tolerabilitet

De biverkningar som rapporterades av 1,2% till 3,3% av patienterna i kliniska studier var vanligtvis av lindrig till måttlig allvarlighetsgrad.

Läs mer om MIRVASO® tolerabilitet

1 g gel innehåller 3,3 mg brimonidin, motsvarande 5 mg brimonidintartrat.

Erytemets svårighetsgrad vid baslinjen bedömdes både av läkare och patienter med användning av den femgradiga CEA-skalan (Clinician Erythema Assessment) och en femgradig skala för patientens egenbedömning (PSA-skala – Patient Self-Assessment).

  1. Fowler J Jr, Jackson JM, Moore A, et al; J Drugs Dermatol. 2013;12(6):650–656.
  2. Fowler J Jr, Jarratt M, Moore A et al; Br J Dermatol. 2012; 166(3): 633–641.

If you would like to inform a colleague about Mirvaso®, please use the form provided below:

personal message

Your colleague, , thought this content on Mirvaso® - a new treatment specifically developed and indicated for the facial redness of rosacea - may be of interest to you and has shared it from our website .

*Mandatory fields

I agree that any personal information may only be processed in accordance with the Galderma privacy statement.